ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2003

CHRONOLOGICAL LIST OF KARNATAKA ACTS FOR THE YEAR-2003
Act No Name of Act
1.

The Factories (Karnataka Amendment) Act, 2002.

2.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡದವರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2001.

The Karnataka Prohibition Of Smoking And Protection Of Health Of Non-Smokers Act, 2001.

3.

The Karnataka Tax On Entry Of Goods(Amendment) Act, 2000.

4.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2003.

The Karnataka Transparency In Public Procurements (Amendment) Act, 2003.

5.

The Karnataka Municipal Corporations (Second Amendment) Act, 2002.

6.

The Karnataka Sheep And Sheep Products Development (Repeal) Act, 2002.

7.

The Karnataka Taxation Laws (Amendment) Act, 2003.

8.

The Karnataka Stamp And Certain Other Laws (Amendment) Act, 2003.

9.

The Karnataka Motor Vehicles Taxation And Certain Other Law (Amendment) Act, 2003.

10.

The Karnataka Court Fees And Suits Valuation (Amendment) Act, 2003.

11.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 2003.

12.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಲೇಖಾನುದಾನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2003

13.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2002.

The Karnataka Repealing And Amending Act, 2002.

14.

The Karnataka Secondary Education Examination Board (Amendment) Act, 2002.

15.

The Karnataka Educational Institutions (Prohibition Of Capitation Fee) (Amendment) Act, 2002.

16.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2002.

The Karnataka State Open University (Amendment) Act, 2002.

17.

The Karnataka State Civil Services (Amendment) Act, 2002.

18.

ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2002.

The Hampi World Heritage Area Management Authority Act, 2002.

19.

The Karnataka Home Guards (Amendment) Act, 2003.

20.

The Karnataka Land Reforms (Amendment) Act, 2002.

21.

The Karnataka Land Revenue (Amendment) Act, 2002

22.

The Karnataka Village Offices Abolition (Amendment) Act, 2003

23.

The Karnataka Municipalities (Amendment) Act, 2002.

24.

The Karnataka Municipalities (Third Amendment) Act, 2002.

25.

The Karnataka Command Areas Development (Amendment) Act, 2003.

26.

The Karnataka Prohibition Of Beggary (Amendment) Act, 2002.

27.

ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1996.

The Karnataka Inland Fisheries (Conservation, Development And Regulation) Act, 1996.

28.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ 2) ಅಧಿನಿಯಮ, 2003.

29.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ 3) ಅಧಿನಿಯಮ, 2003.

30.

The Karnataka Sales Tax (Amendment) Act, 2003.

31.

The Karnataka Municipalities (Amendment) Act, 2003.

32.

The Karnataka Municipal Corporations (Amendment) Act, 2003.

33.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2003.

The Karnataka State Universities (Amendment) Act, 2003.

34.

The Karnatka Land Reforms (Amendment) Act, 2003.

35.

The Scheduled Castes And The Scheduled Tribes (Prevention Of Atrocities) (Karnataka Amendment) Act, 2002

36.

The Karnataka Irrigation (Amendment) Act, 2003.

37.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2002.

The Karnataka Panchayat Raj (Amendment) Act, 2002.

38.

The Karnataka Excise (Amendment) Act, 2003.

39.

The Karnataka Municipal Corporations (Amendment) Act, 2002.

40.

The Karnataka Municipalities (Second Amendment) Act, 2002.

41.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2003.

The Karnataka Local Fund Authorities Fiscal Responsibility Act, 2003.

42.

The Karnataka Government Parks (Preservation) (Amendment) Act, 2003.

43.

The Karnataka Medical Registration (Amendment) Act, 2003.

44.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ (ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 1999.

The Karnataka Ground Water (Regulation For Protection Of Sources Of Drinking Water) Act, 1999.

45.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ (ಸೌಲಭ್ಯ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2002.

The Karnataka Industries (Facilitation) Act, 2002.

 

 

 

CHRONOLOGICAL LIST OF KARNATAKA ORDIANANCE FOR THE YEAR-2003
Act No Name of Ordinance
1.

The Karnataka Sales Tax (Amendment) Ordinance, 2003.

2.

The Karnataka Irrigation (Amendment) Ordinance, 2003.

3.

The Karnataka Municipalities (Amendment) Ordinance, 2003.

4.

The Karnataka Municipal Corporations (Amendment) Ordinance, 2003.

5.

The Karnataka State Universities (Amendment) Ordinance, 2003.

6.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯ ನಿಷೇಧ ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 2003.

The Karnataka Prohibition Of Charging Exorbitant Interest Ordinance, 2003.

7.

The Karnataka Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 2003.

8.

The Karnataka Electricity (Taxation On Consumption) (Amendment) Ordinance, 2003.

9.

The Karnataka Contingency Fund (Temporary Amendment) Ordinance, 2003.

10.

ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾಟರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಅಧ್ಯಾದೇಶ, 2003.

The Karnataka Tax On Lotteries Ordinance, 2003.

 

 

 

CHRONOLOGICAL LIST OF NOTIFICATIONS BRINGING ACTS/ORDINANCE INFORCE
Act No Name of the Notification
2 of 2000

Co-operative Societies Act (Notification No. CMW 90 CLM 2003)

2 of 2003

ಧೂಮಪಾನಿಗಳಿಲ್ಲದವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2003 (Notification No. HFW 20 SMM 97).

 14 of 2002

Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2002 (Notification No. LD 237 ET 2002).

 16 of 2002

Karnataka Fiscal Responsibility Act, 2002 (Notification No. FD 5 PMU 2003).

 21 of 2003

Karnataka Land Revenue (Amendment) Act, 2002 (Notification No. RD 54 Samithi 2002 (P) ).

 23 of 2003

Karnataka Municipalities (Amendment) Act, 2002 (Notification No. UDD 35 MLR 2003)

 24 of 2003

Karnataka Municipalities (Third Amendment) Act, 2002 (Notification No. UDD 35 2003).

 27 of 2003

Karnataka Inland Fisheries (Conservation, Development and Regulation) Act, 1996 (AHF 149 SFS 2003).

 33 of 2001

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1997 (Notification No. CME 172 Musevi 2001).

 34 of 2003

Karnataka Land Reforms (Amendment) Act, 2003 (Notification No. RD 8 LRA 2001).

 35 of 2003

SC and ST (Prevention of Atrocities) (Karnataka Amendment) Act, 2002 (HD 247 PCR 2000 (P).

 37 of 2003

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2002 (ಗ್ರಾಆಪ 204 ಜಿಪಸ 2003).

 39 of 2003

Karnataka Municipal Corporation (Amendment) Act, 2002 (UDD 17 AHD 2004).

 40 of 2003

Karnataka Municipalities (Second Amendment) Act, 2002 (UDD 35 MLR 2003).

 45 of 2003

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ (ಸೌಲಭ್ಯ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2002 (ಸಿಐ 162 ಎಸ್‍ಪಿಐ 2001).

 LGA 83

Karnataka Legislative Assembly & Legislative Council (Notification No. LGA 83 GSR 2003).

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-08-2020 03:57 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080