ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2013

CHRONOLOGICAL LIST OF KARNATAKA ACTS FOR THE YEAR 2013

Acts

No.

Name of the Act

Gazette Copy

1.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ. 4) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

01 of 2013

2.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The Karnataka State Commission for Safai Karmacharis Act, 2012.

02 of 2013

3.

The Karnataka Co-operative Societies (Amendment) Act, 2012.

03 of 2013

4.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The Karnataka Souharda Sahakari (Amendment) Act, 2012.

04 of 2013

5.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ (ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 2012.

The Karnataka Local Authorities (Prohibition of Defection) (Amendment) Act, 2012.

05 of 2013

6.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Staff of Department of Collegiate Education) Act, 2012.

06 of 2013

7.

The Karnataka Legislature Salaries, Pensions and Allowances (Second Amendment) Act, 2012.

07 of 2013

8.

The Karnataka Legislature Salaries, Pensions and Allowances (Third Amendment) Act, 2012.

08 of 2013

9.

ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಫ್ಟ್ ಗಳ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್‍ಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕನ್ವೇಯರ್‍ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The Karnataka Lifts, Escalators and Passenger Conveyors Act, 2012.

09 of 2013

10.

ಕರ್ನಾಟಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The Karnataka Nursing and Paramedical Sciences Education (Regulation) Authority Act, 2012.

10 of 2013

11.

The Karnataka Land Revenue (Third Amendment) Act, 2011.

11 of 2013

12.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The Karnataka State Civil Services (Regulation of Transfer of Staff of Department of Technical Education) Act, 2012.

12 of 2013

13.

ರೇವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The Reva University Act, 2012.

13 of 2013

14.

ವೆಲ್ಲೂರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

Vellore Institute of Technology Bangalore Act, 2012.

14 of 2013

15.

ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

M.S.Ramaiah University of Applied Sciences Act, 2012.

15 of 2013

16.

ಪಿಇಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The PES University Act, 2012.

16 of 2013

17.

ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

Sharana Basava University Act, 2012.

17 of 2013

18.

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

Adichunchanagiri University Act, 2012.

18 of 2013

19.

ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The Karnataka Daily Wage Employees Welfare Act, 2012.

19 of 2013

20.

ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

Dayananda Sagara University Act, 2012.

20 of 2013

21.

ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The Amrutha Sinchana Spiritual University Act, 2012.

21 of 2013

22.

ಕೆಎಲ್‍ಇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The KLE Technological University Act, 2012.

22 of 2013

23.

ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

Sri Devaraj Urs University Act, 2012.

23 of 2013

24.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

24 of 2013

25.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಲೇಖಾನುದಾನ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

25 of 2013

26.

The Karnataka Excise (Amendment) Act, 2013.

26 of 2013

27.

The Karnataka Taxation Laws (Amendment) Act, 2013.

27 of 2013

28.

The Bangalore Water Supply and Sewerage (Amendment) Act, 2013.

28 of 2013

29.

The Karnataka Stamp (Amendment) Act, 2013.

29 of 2013

30.

The Karnataka Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2013.

30 of 2013

31.

The Karnataka Electricity (Taxation on Consumption) (Amendment) Act, 2013.

31 of 2013

32.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

The Karnataka Value Added Tax (Amendment) Act, 2013.

32 of 2013

33.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಬ್ಬು (ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

The Karnataka Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Act, 2013.

33 of 2013

34.

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ (ಆರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

The Mysore Palace (Acquisition and Transfer) (Amendment) Act, 2013.

34 of 2013

35.

ಅಂತರ್–ವಿಷಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013

The Institute of Trans-Disciplinary Health Sciences And Technology Act, 2013.

35 of 2013

36.

ವೈದೇಹಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

The Vydehi University Act, 2013.

36 of 2013

37.

ಶ್ರೀ ಮಲೈ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

Sri Malai Mahadeswaraswamy Kshethra Development Authority Act, 2013.

37 of 2013

38.

The Karnataka Agricultural Produce Marketing (Regulation and Development) (Amendment) Act, 2013.

38 of 2013

39.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆಲವು ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

The Karnataka Repealing of Certain Enactments and Regional Laws Act, 2013.

39 of 2013

40.

ರೈ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The Rai Technology University, Bangalore Act, 2012.

40 of 2013

41.

ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

Presidency University Act, 2013.

41 of 2013

42.

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

The Srinivas University Act, 2013.

42 of 2013

43.

ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

J.S.S. Science and Technology University Act, 2013.

43 of 2013

44.

ಅರ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The Arka University Act, 2012.

44 of 2013

45.

ಸಿ.ಎಂ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

C.M.R. University Act, 2013.

45 of 2013

46.

ಮಣಿಪಾಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಧಿನಿಯಮ, 2012.

The Manipal University Bangalore Act, 2012.

46 of 2013

47.

ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

Garden City University Act, 2013.

47 of 2013

48.

ನ್ಯೂ ಬಾಲ್ಡ್ ವಿನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

New Baldwin University Act, 2013.

48 of 2013

49.

The Karnataka Police (Amendment) Act, 2013.

49 of 2013

50.

The Karnataka Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) (Special Provisions) Act, 2013.

ಕರ್ನಾಟಕ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ) (ವಿಶೇಷ ಉಪಬಂಧಗಳು) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

50 of 2013

51.

The Karnataka Land Revenue (Amendment) Act, 2012.

51 of 2013

52.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ 2) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

52 of 2013

53.

The Karnataka Taxation Laws (Second Amendment) Act, 2013.

53 of 2013

54.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ (ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

The Karnataka Value Added Tax (Second Amendment) Act,2013.

54 of 2013

55.

The Karnataka Municipal Corporations (Amendment) Act, 2013.

55 of 2013

56.

ಕರ್ನಾಟಕ ಎಣ್ಣೆ ತಾಳೆ (ಸಾಗುವಳಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

The Karnataka Oil Palm (Regulation of Cultivation, Production and Processing) Act, 2013.

56 of 2013

57.

The Karnataka Town And Country Planning And Certain Other Laws (Amendment) Act, 2009.

57 of 2013

58.

The Karnataka Government Parks (Preservation) (Amendment) Act, 2013.

58 of 2013

59.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ:3) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

59 of 2013

60.

The Karnataka Municipal Corporations (Amendment) Act, 2013.

60 of 2013

61.

The Karnataka Prevention of Dangerous Activities of Bootleggers, Drug-offenders, Gamblers, Goondas, Immoral Traffic offenders and Slum-grabbers (Amendment) Act, 2009.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ, ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳ, ಜೂಜುಕೋರರ, ಗೂಂಡಾಗಳ, ಅನೈತಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಮತ್ತು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವವರ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ (ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋ) ಕಳ್ಳಮುದ್ರಕರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2009

61 of 2013

62.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳು (ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೇವೆ) (ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳ ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

The Karnataka Civil Services (Water Resource Service) (Special Recruitment of Assistant Engineers and Junior Engineers) Act, 2013.

62 of 2013

63.

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೋಗ (ಸಂಖ್ಯೆ 4) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

63 of 2013

64.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಲುಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳ (ಕ್ರಷರ್‍ಗಳ) ನಿಯಂತ್ರಣ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

The Karnataka Regulation of Stone Crushers (Amendment) Act, 2013.

64 of 2013

65.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ (ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013.

The Karnataka Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan (Planning, Allocation and Utilization of Finacial Resources) Act, 2013.

65 of 2013

66.

The Karnataka Land Revenue (Amendment) Act, 2013.

66 of 2013

67.

The Karnataka Town and Country Planning and Certain Other Laws (Amendment) Act, 2013.

67 of 2013

 

CHRONOLOGICAL LIST OF KARNATAKA ORDINANCE FOR THE YEAR 2013

Ordinance/Acts

No.

Name of the Ordinance
Gazette Copy

1.

The Karnataka Land Revenue (Amendment) Ordinance, 2013.
01 of 2013

2.

The Karnataka Town and Country Planning and Certain Other Laws (Amendment) Ordinance, 2013.
02 of 2013
 
CHRONOLOGICAL LIST OF NOTIFICATIONS BRINGING ACTS/ORDINANCE INFORCE

Ordinance/Acts

No.

Name of the Notification

02 of 2013(K)

  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012(ಸಕಇ 80 ಎಸ್ ಡಿಸಿ 2014)
03 of 2013(E) The Karnataka Co-operative Societies (Amendment) Act 2012 (No. CO 164 CLM 2012)
04 of 2013(E) The Karnataka Souharda Co-operative Societies (Amendment) Act 2012 (No. CO 196 CLM 2012)
09 of 2013(K)   ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳ, ಎಸ್ಕಲೇಟರ್‌ಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕನ್ವೇಯರ್‌ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಎನ್ 36 ಇಬಿಎಸ್ 2013)
10 of 2013(E) The Karnataka Nursing and Paramedical Sciences Education (Regulation) Authority Act, 2012 (No.HFW 217 MMC 2013)
13 of 2013(K) ರೇವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (ಸಂಖ್ಯೆ: ಇ ಡಿ 95 ಯು ಎನ್‌ ಇ 2013)
15 of 2013(K) ಎಂ. ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ವಯಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 103 ಯು ಎನ್‌ ಇ 2013)
16 of 2013(K) ಪಿ. ಇ. ಎಸ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 85 ಯು ಎನ್‌ ಇ 2013)
17 of 2013(K) ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ144 ಯು ಆರ್‌ ಸಿ 2013)
18 of 2013(E) ADICHUNCHANAGIRI UNIVERSITY Act, 2012 (No. E D 254 U R C 2017)
20 of 2013(K) ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 48 ಯು ಆರ್‌ ಸಿ 2014)
22 of 2013(K) ಕೆ.ಎಲ್.ಇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2012 (ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 48 ಯು ಆರ್‌ ಸಿ 2014 )
35 of 2013(E) Anthar Vishaya Aarogya Vignanagalu Mattu Tantragnana Samsthe Adhiniyama, 2013 (No. H F W 90 PTD 2013)
37 of 2013(E)  “Sri Malai Mahadeshwaraswamy Development Authority Act, 2013” (No. R D 130 MUABI 2013)
40 of 2013(E) The Government NOTIFICATION NO ED 60 URC 2014
41 of 2013(K) ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 23 ಯು ಆರ್‌ ಸಿ 2014)
42 of 2013(E) “KARNATAKA ACT NO : 42 OF 2013”
43 of 2013(K) ಜೆ. ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013(ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 84 ಯು ಆರ್‌ ಸಿ 2014)
45 of 2013(K) ಸಿ.ಎಂ.ಆರ್. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 91 ಯು ಆರ್‌ ಸಿ 2013)
47 of 2013(K)2016 ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 252 ಯು ಆರ್‌ ಸಿ 2016)
47 of 2013(K) ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 370 ಯು ಆರ್‌ ಸಿ 2016)
56 of 2013(K) ಕರ್ನಾಟಕ ಎಣ್ಣೆ ತಾಳೆ (ಸಾಗುವಳಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013 (ಸಂಖ್ಯೆ: ತೋ ಇ 601 ತೋಇವಿ 2014)
65 of 2013 (K) ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ (ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2013

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-03-2022 04:17 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080