ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವಾಲಯ

ಹೆಸರು   ಪದನಾಮ  -ಮೇಲ್  ಕೋಡ್  ಕಚೇರಿ  ಆಂತರಿಕ ವಿಳಾಸ 
 ಶ್ರೀ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ

ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

min-legis@karnataka.gov.in

minpalaff@karnataka.gov.in

 

080 

 

22251798  3489

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 316, 316ಎ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೆ. ದ್ವಾರಕನಾಥ್‌ ಬಾಬು

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾ‍ರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ

secy_dpal@karnataka.gov.in

080

22254445 3387 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 137, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01
ಜಿ. ಶ್ರೀಧರ್‌

ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ 

ss-dpa@karnataka.gov.in

080

22259534 3242 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 142, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು -01

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 27-11-2019 01:05 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin